Health Innovations

Nieuws over Health Innovations

Investering in Aidenceaidence logo.png

Mei 2017 

Health Innovations investeert samen met Northzone, HenQ en MSB Haaglanden in Aidence. Aidence verbetert de gezondheidszorg met behulp van computer-aided diagnostics, met een eerste toepassing op longkanker detectie. De software van Aidence biedt snellere, goedkopere en nauwkeurigere diagnoses van röntgen, MRI en CT beelden. De kerntechnologie is deep learning, een revolutionair type kunstmatige intelligentie dat beeldherkenning op menselijk niveau mogelijk maakt. Het artificial intelligence softwareplatform zal binnen 6 maanden CE gecertificeerd zijn voor de eerste medische toepassing. Met de beschikbare middelen wordt deze eerste toepassing tevens op de markt gebracht. 

Prolira Logo - COMPLETE (transparent bg) JPEG.jpgInvestering in Prolira

27 september 2016  

Health Innovations investeert samen met Holland Ventures in Prolira om deliriumdetectie beter en sneller mogelijk te maken. Prolira ontwikkelt een medisch hulpmiddel, om delirium met een drie punts- EEG meting vast te kunnen stellen. Het bedrijf is een spin off van het Universitair Medisch Centrum Utrecht. Delirium komt veel voor bij patiënten in het ziekenhuis met vaak ernstige gevolgen. Prolira heeft met de investering de middelen om te werken aan de eerste stappen van de marktintroductie van de delirium detector.

swymed.pngInvestering in Swyme

September 2016  

Health Innovations investeert in swyMe om de groei van het E-health bedrijf te versnellen. Opererend onder de naam swyMed wordt werken op afstand in de zorg gefaciliteerd met videoverbindingen die gekoppeld zijn aan diagnostische apparatuur, ziekenhuisinformatiesytemen en media-opslag, zoals röntgenfoto’s. Hierdoor kan in een videoverbinding tussen twee zorgprofessionals op afstand real time een diagnose worden gesteld. Dit werkt ook mobiel en onder alle omstandigheden, bijvoorbeeld voor het delen van video- en meetgegevens vanuit een ambulance met een medisch specialist in het ziekenhuis. Het swyMed platform ondersteunt telefoons, computers en tablets. De investering wordt gebruikt voor de doorontwikkeling van het platform en het versterken van het verkoopteam. 

NightBalanceLogo2011.jpg

 Nightbalance haalt 12,5 miljoen Euro op

Juli 2016  

In een nieuwe investeringsronde treden INKEF Capital en Gilde Healthcare Partners toe en is bovendien deelgenomen door de bestaande investeerders waaronder Health Innovations. De investering staat NightBalance toe om de verkoop en marketing van de Sleep Position Trainer (SPT) in Europa te intensiveren en verder uit te breiden en de toegang tot de Amerikaanse markt voor te bereiden. De SPT van NightBalance traint patiënten om niet op hun rug te slapen, zodat positie-afhankelijke slaap apneu niet meer optreedt.

Het volledige persbericht is hier te lezen: http://www.nightbalance.com/nl/investering2016/

stroke2prevent_logo.jpgNieuwe investering in Stroke2Prevent

Juli 2016  

In een nieuwe investeringsronde investeren De Friesland Participatiefonds en Participatiemaatschappij Oost Nederland BV in Stroke2Prevent. De A-View van Stroke2Prevent stelt artsen beter in staat de aorta via een echo te controleren op aderverkalking. Tijdens de operatie kan hij de delen met aderverkalking vermijden. Hierdoor wordt de kans op het losraken van de verkalking en daardoor ook het risico op een herseninfarct verkleind. In een eerste ronde heeft onder anderen Health Innovations geïnvesteerd en met die middelen is de A-view geïntroduceerd bij een aantal ziekenhuizen. Met het geld uit de nieuwe ronde wordt de A-view nu ook beschikbaar in een aantal Europese landen en wordt de marktintroductie voor de VS voorbereid.  

 

Vicentra_logo.gifNieuwe investering in ViCentra

Januari 2016  

In een nieuwe investeringsronde investeren INKEF en LSP samen 10 miljoen Euro in ViCentra, de maker van de Kaleido insulinepomp voor diabetes patiënten. ViCentra is in 2013 van start gegaan met investeringen van Health Innovations en INKEF. Met de nieuwe middelen wordt de Kaleido geïntroduceerd op de Europese markt en worden de voorbereidingen getroffen voor de Amerikaanse markt. Meer informatie over ViCentra en de Kaleido pomp kan gevonden worden op: www.vicentra.com en www.hellokaleido.com.

Logo_cloud9software1000x177.jpg

Investering in Cloud9 Software

Juni 2015  

Health Innovations investeert in Cloud9 Software om de groei van het bedrijf te versnellen en de software door te ontwikkelen. Cloud9 Software levert software (researchmanager) aan zorgorganisaties en commerciële onderzoeksinstellingen waarmee klinisch onderzoek wordt ondersteund. Daarnaast heeft Cloud9 Software een oplossing voor het registreren, verzamelen, valideren en rapporteren van gegevens over de kwaliteit van zorg binnen ziekenhuizen. Inmiddels is een goede marktpostie verworven die de komende jaren met de investering en de ondersteuning vanuit Health Innovations verder uitgebouwd zal worden.

 

livassured_logo.jpgInvestering in Livassured

Mei 2015  

Health Innovation Fund investeert in LivAssured, om de laatste fase van de productontwikkeling en marktintroductie van de NightWatch mogelijk te maken. De NightWatch is een monitoring device voor epilepsiepatiënten om nachtelijke aanvallen met meer zekerheid te signaleren. De verwachting is dat de producten van LivAssured positieve impact heeft op zowel de zorg als geheel als op de patiënt en zijn/haar (mantel)zorg.

 

novicare.jpgVerkoop Novicare aan Gilde Healthcare Services

2 februari 2015  

Health Innovations heeft haar belang in Novicare verkocht aan Gilde Healthcare Services. Novicare levert behandeldiensten voor verpleeghuizen. Novicare kan samen met Gilde de komende jaren door heel Nederland actief worden en de dienstverlening verder verbreden.

zibber.jpg

 

Verkoop Zibber aan Ooperon

15 november 2014  

Health Innovations heeft haar belang in Zibber verkocht aan Ooperon. Zibbert levert beeldtelefonie en monitoringsoplossingen voor ouderen, mantelzorgers en zorgverleners. Met deze aankoop verbetert Ooperon haar positie als leverancier van persoonsbeveiliging en communicatie in de verpleeghuiszorg.


Gannet_Logo.jpg Investering in Gannet

3 februari 2014

Voor de verdere marktintroductie en eerste stappen in de internationale uitrol investeert Health Innovations in Gannet. Gannet maakt een innovatief chirurgisch implantaat, ontworpen voor de fixatie van heuphalsfracturen (mediale collumfracturen). Het unieke van het implantaat is de rotatiestabiliteit in combinatie met een laag implantvolume. Het implantaat stelt de patiënt in staat zeer snel weer te kunnen lopen. Gannet zal zorgen voor het terugdringen van het aantal complicaties en heroperaties, dit is niet alleen voor de patiënt prettig, maar leidt ook tot een verlaging van de zorgkosten. 


NightBalanceLogo2011.jpg Investering in Nightbalance

29 juli 2013

Voor de internationale uitrol van de Slaap Positie Trainer investeert Health Innovations, samen met Thuja Capital en Van Herk Ventures in de tweede financieringsronde van Nightbalance. De Slaap Positie Trainer is een apparaatje dat mensen met positionele slaapapneu op een intelligente manier leert om ’s nachts niet meer op de rug te slapen. De slaappositietrainer wordt inmiddels in zeven landen verkocht. Health Innovations en Thuja Capital investeerden al in de eerste ronde; Van Herk Ventures treedt in deze nieuwe ronde toe als investeerder.


Logo_ANW_NL.jpgInvestering in ANW Nederland

17 april 2013

Health Innovations investeert in ANW Nederland. ANW Nederland organiseert medische bereikbaarheidsdiensten voor de langdurige zorg. Door triage, planning en goede ICT ondersteuning levert ANW Nederland een betaalbare en betrouwbare dienst aan zorginstellingen. Hierdoor is de expertise van de gespecialiseerde medici daar beschikbaar waar deze het meest tot zijn recht komt, namelijk overdag bij de clienten in de zorginstelling.

Vicentra_logo.gif Investering in Vicentra

12 maart 2013

Health Innovations investeert samen met Inkef in de ontwikkeling van een nieuwe generatie insulinepompen voor diabetespatiënten. Vicentra ontwikkelt een kleine pomp waarmee de diabetespatiënt zoveel mogelijk bewegingsvrijheid behoudt en zijn glucoseniveau nauwkeurig kan beheersen. Door de pomp met nieuwe technologieën slim op te bouwen is Vicentra in staat de kosten laag te houden en daarmee de pomp voor een grote groep bereikbaar te maken.


netmedical.jpg Verkoop belang in Netmedical

1 november 2012

Health Innovations verkoopt haar belang in Netmedical aan MediZorg. Netmedical biedt met het patientdossier.nl en telemonitoring oplossingen voor patiënten die thuis medische zorg nodig hebben, met name op het gebied van diabeteszorg en lichttherapie. MediZorg wil met de aankoop van NetMedical haar positie in eHealth versterken.

Noviosense_logo_RGB_25.jpeg Investering in Noviosense

1 oktober 2012

Health Innovations investeert in NovioSense. De onderneming ontwikkelt een sensor, waarmee glucose in het oog gemeten kan worden. De sensor meet glucoseconcentraties in het oogvocht en stuurt een bericht naar een apparaatje of mobiele telefoon. Diabetes type 1 patienten kunnen dit systeem gebruiken voor continue glucosemeting als alternatief voor het huidige bloed prikken. Naast Health Innovation Fund I investeren ook PPM Oost, Fraunhofer Gesellschaft en Interreg in een gezamenlijke financiering van 1,6 miljoen euro.  
Health Innovation Fund I, met ABN AMRO, Achmea en Mediq als aandeelhouders, is een Venture Capital investeerder die zich exclusief richt op jonge innovatieve starters in de zorgsector.

Investeringsmanagement Health Innovation Fund I per 1 juli over naar Health Innovations

Vanaf 1 juli neemt Health Innovations het investeringsmanagement van het Health Innovation Fund I van Residex over. Het fonds met als aandeelhouders Achmea, ABN AMRO en Mediq is actief sinds 2007. Health Innovations voert al het investeringsmanagement voor het health Innovation Fund II en is vanaf 1 juli fondsmanager van beide fondsen die zich richten op startende innovatieve ondernemingen in de zorg.

Opnieuw 8 miljoen Euro beschikbaar voor innovatie in de zorg

8 juni 2012

Health Innovations start Health Innovation Fund II. Na het succes van het Health InnovationHI_Fund_II_logo_vol.jpg Fund I gaat het tweede venture capital fonds nu van start. Met Coöperatie VGZ, ABN AMRO en Mediq als investeerders zal het fonds de komende jaren € 8 miljoen investeren in 10 tot 12 startende ondernemingen. Health Innovation Fund II zal investeren in nieuwe medische technologieën en behandelmethoden, gericht op preventie, zorg en welzijn. Met het eerste fonds zijn reeds 10 investeringen gedaan in veelbelovende bedrijven. Vrijwel alle investeringen presteren naar verwachting. Volgens de partijen is innovatie niet alleen een voorwaarde om zorg betaalbaar te houden, maar ook om de kwaliteit van de zorg verder te verbeteren. Als belangrijke stakeholders in de sector willen zij dit proces versnellen. Daarom stellen zij risicodragend kapitaal beschikbaar. Het Health Innovation Fund wordt beheerd door Health Innovations. Het fonds wordt ondersteund vanuit het ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie (ELI) door de regeling Technostarter.

stroke2prevent_logo.jpg

 

Investering in Stroke2prevent

11 mei 2012

Het Health Innovation Fund investeert in stroke2prevent. De onderneming vermarkt de A-view, een medisch device dat ontwikkeld is om herseninfarcten door hartchirurgie en cardiologische arortaklep vervangingen tegen te gaan. De A-view kan aderverkalking in de aorta zichtbaar maken, zodat het medische team deze informatie kan gebruiken bij het bepalen van de juiste operatiestrategie. De A-view is wetenschappelijk gevalideerd en de methode wordt dagelijks toegepast bij hartoperaties en cardiologische cathederinterventies. De investering stelt stroke2prevent in staat om het product beter uit te rollen op de Nederlandse en internationale markt.

NightBalanceLogo2011.jpgInvestering in Nightbalance

18 april 2011

Het Health Innovation Fund investeert samen met Thuja Capital in Nightbalance. De start-up uit Delft ontwikkelt en vermarkt innovaties voor patiënten met slaapapneu. Bij deze aandoening leiden regelmatige ademstops tot allerlei gezondheidsrisico's door zuurstofgebrek. In Nederland zijn naar schatting 300 duizend mensen met slaapapneu. De niet invasieve methode van Nightbalance voegt een patiëntvriendelijke oplossing toe aan de bestaande behandelmogelijkheden. De investering stelt Nightbalance in staat om het product uit te ontwikkelen en op de markt te introduceren.

zibber.jpgInvestering in Zibber

23 november 2010  

Zibber levert beeldtelefonie voor ouderen, mantelzorgers en zorgverleners. Beeldtelefonie draagt bij aan verhoging van het veiligheidsgevoel en beperking van vereenzaming. Dit vergroot het welzijn van zorgbehoevenden en leidt tot minder zorgvraag in het professionele circuit. Zibber is eenvoudig in gebruik, gebaseerd op open standaarden en altijd passend binnen het budget van mantelzorgers en zorgverleners. De investering stelt Zibber in staat om een bijdrage te leveren aan zorg-op-afstand in Nederland, door opschaling van de huidige pilotprojecten bij mantelzorgers en zorgverleners.

FABPulous B.V. sluit eerste financieringsrondefabpulous.jpg

11 januari 2010

Het Health Innovation Fund investeert in FABPulous, een spin-off van de Universiteit van Maastricht. FABPulous ontwikkelt een test waarbij met twee druppels bloed, afgenomen via een vingerprik, binnen drie minuten vastgesteld kan worden of er onlangs weefselschade aan het hart heeft plaatsgevonden. Deze test kan hierdoor een belangrijk hulpmiddel zijn om binnen de eerste lijn de diagnose hartinfarct te stellen en terstond een adequate therapie in te stellen. Met deze financieringsronde zal FABPulous de test verder ontwikkelen en op de markt brengen.