Health Innovations

Investeringen

Health Innovation Fund I en Health Innovation Fund II


Health Innovations investeert vanuit twee fondsen: Health Innovation Fund I (start 2007) en Health Innovation Fund II (start 2012). Beide fondsen zijn een venture capital fonds dat zich richt op jonge innovatieve starters in de zorgsector: bedrijven die technologische, vernieuwende oplossingen bieden aan de zorgsector. Het Health Innovation Fund I en II hebben een Technopartner seed-faciliteit toegekend gekregen. Dit heeft aanmerkelijke voordelen voor alle partijen. Zowel op het gebied van risicospreiding, rendementsverbetering, als ook ten aanzien van de vergroting van financieringsmogelijkheden.

 

pulsecath.jpg

Pulsecath ontwikkelt en verkoopt een externe hartpomp. Deze wordt pre-operatief ingebracht en kan tot enkele dagen na een operatie blijven zitten. De Pulsecath wordt ingezet tijdens hartoperaties en biedt grote voordelen ten opzichte van de bestaande hartpompen.

logo_fabpulous.jpg

Fabpulous levert een test waarbij met twee druppels bloed, afgenomen via een vingerprik, binnen drie minuten vastgesteld kan worden of er onlangs weefselschade aan het hart heeft plaatsgevonden. Hierdoor kan in de eerste lijn vastgesteld worden of iemand een hartinfarct heeft gehad. 

NightBalanceLogo2011.jpg

Nightbalance ontwikkelt en verkoopt een device voor mensen met slaapapneu. Deze Slaap Positie Trainer helpt mensen om een gezonde slaaphouding aan te nemen. Het apparaatje bevat een actieve slaaphoudingssensor en meet continu de slaaphouding en reageert – zo nodig – hier op met een zachte trilling tijdens de lichtere slaap. 

stroke2prevent_logo.jpg

Stroke2prevent vermarkt de A-view, een medisch device dat ontwikkeld is om herseninfarcten door hartchirurgie en cardiologische arortaklep vervangingen tegen te gaan. De A-view kan aderverkalking in de aorta zichtbaar maken, zodat het medische team deze informatie kan gebruiken bij het bepalen van de juiste operatiestrategie.


Noviosense_logo_RGB_25.jpeg

Noviosense ontwikkelt een sensor, waarmee in het oog glucose gemeten kan worden. De sensor meet glucoseconcentraties in het oogvocht en stuurt een bericht naar een apparaatje of mobiele telefoon. Diabetes type 1 patienten kunnen dit systeem gebruiken voor continue glucosemeting als alternatief voor het huidige bloed prikken. Naast Health Innovation Fund I investeren ook PPM Oost, Fraunhofer Gesellschaft en Interreg in een gezamenlijke financiering van 1,6 miljoen euro.  

 

Vicentra_logo.gif

Vicentra ontwikkelt een kleine insulinepomp waarmee de diabetespatiënt zoveel mogelijk bewegingsvrijheid behoudt en zijn glucoseniveau nauwkeurig kan beheersen. Door de pomp met nieuwe technologieën slim op te bouwen is Vicentra in staat de kosten laag te houden en daarmee de pomp voor een grote groep bereikbaar te maken.

Logo_ANW_NL.jpg

ANW Nederland organiseert medische bereikbaarheidsdiensten voor de langdurige zorg. Door triage, planning en goede ICT ondersteuning levert ANW Nederland een betaalbare en betrouwbare dienst aan zorginstellingen. Hierdoor is de expertise van de gespecialiseerde medici daar beschikbaar waar deze het meest tot zijn recht komt, namelijk overdag bij de clienten in de zorginstelling.

Gannet_Logo.jpg

Gannet maakt een innovatief chirurgisch implantaat, ontworpen voor de fixatie van heuphalsfracturen (mediale collumfracturen). Het unieke van het implantaat is de rotatiestabiliteit in combinatie met een laag implantvolume. Het implantaat stelt de patiënt in staat zeer snel weer te kunnen lopen. Het gebruik van de Gannet zorgt voor het terugdringen van het aantal complicaties en heroperaties. Dit is niet alleen voor de patiënt prettig, maar leidt ook tot een verlaging van de zorgkosten. 

livassured_logo.jpg

Livassured heeft in samenwerking met instellingen voor epilepsiezorg de NightWatch ontwikkeld. Dit is een monitoring device voor epilepsiepatiënten om nachtelijke aanvallen met meer zekerheid te signaleren. Het device maakt gebruik van bewegings- en hartslag sensoren en kan op basis van een getoetst algoritme een epileptische aanval vroegtijdig signaleren. 

Logo_cloud9software1000x177.jpg

Cloud9 Software levert software (researchmanager) aan zorgorganisaties en commerciële onderzoeksinstellingen waarmee klinisch onderzoek wordt ondersteund. Daarnaast heeft Cloud9 Software een oplossing voor het registreren, verzamelen, valideren en rapporteren van gegevens over de kwaliteit van zorg binnen ziekenhuizen. 

swymed.png

SwyMed faciliteert werken op afstand in de zorg met videoverbindingen die gekoppeld zijn aan diagnostische apparatuur, ziekenhuisinformatiesytemen en media-opslag, zoals röntgenfoto’s. Dit werkt ook mobiel en onder alle omstandigheden,  bijvoorbeeld voor het delen  van video- en meetgegevens  vanuit een ambulance met een specialist in het ziekenhuis. Het swyMed platform ondersteunt telefoons, computers en tablets.

Prolira Logo - COMPLETE (transparent bg) JPEG.jpg

 

 

Prolira ontwikkelt een medisch hulpmiddel om delirium met een drie punts- EEG meting vast te kunnen stellen. Het bedrijf is een spin off van het Universitair Medisch Centrum Utrecht. Delirium komt veel voor bij patiënten in het ziekenhuis met vaak ernstige gevolgen. 

aidence logo.png

Aidence verbetert de gezondheidszorg met behulp van computer-aided diagnostics, met een eerste toepassing op longkanker detectie. De software van Aidence biedt snellere, goedkopere en nauwkeurigere diagnoses van röntgen, MRI en CT beelden. De kern technologie is deep learning, een revolutionair type kunstmatige intelligentie dat beeldherkenning op menselijk niveau mogelijk maakt.